26 juli 2009

True Stories - Kapitel XVI: 1 vs 100

[Släkt och familj spelar frågespel på Xbox]
Jag: I vilken riktning lutar sig tornet i Pisa?
Mamma: Höger!

Inga kommentarer: