18 februari 2009

Nyord jag gillar - Nummer 1: "Persa"

Persa [päscha] persade persat verb
Att slå ett personligt rekord, exempelvis inom en viss idrottgren.

Exempel:
Det var skönt att få persa igen, det var ju två och ett halvt år sedan jag persade sist. (Alahaji Jeng, 18 februari 2009)

Inga kommentarer: