27 mars 2008

Digitally yours

Studenttidningen Vertex har shapat upp sitt digitala format och numera kan man även återfinna mina filmrecensioner på den nya hemsidan! Här har ni texterna från de senaste tre numren:

Inga kommentarer: