19 oktober 2009

True Stories - Kapitel XVII: Preferenser

[Stjerneskolan i Torsby, en elev lånar ett till synes odugligt sudd av sin klasskamrat]
Elev 1: VAD FAN ÄR DET HÄR FÖR DÅLIGT SUDD!?
Elev 2: Det luktar plommon.

Inga kommentarer: